Rezidence U Vaňkovky, Opuštená-Propojená, Brno

Bulvár jehož součástí bude i náš projekt bude hlavní spojnicí nového nádraží s centrem města. Uživatelům nabídne pohled na dominantu Brna – katedrálu sv. Petra a Pavla. Padesát metrů široký bulvár bude lemován domy s obchody a službami v přízemí, bude mít široké chodníky se stromořadími a jeho nedílnou součástí bude tramvajová, motorová a cyklo doprava.

Náš projekt má budoucnost, nachází se v nové centrální čtvrti lemované nábřežím Svratky, parky a dominantou Petrova na horizontu. Jejím srdcem bude široký bulvár, který se rozvine od budoucího hlavního nádraží až k ulici Nové sady. Z obou stran bude lemována domy a stromořadími, s dostatkem místa pro pěší, cyklisty, auta i hromadnou dopravu.

Nová městská čtvrť bude lemovaná parkem, který propojí řeku Svratku s centrem města.